about_us_img1

KingtoneHytaýyň Kuançhouou şäherindäki Milli fakel meýilnamasynyň mikrotolkun aragatnaşyk bazasynda 2006-njy ýylda döredildi.Mikrotolkunly aragatnaşyk enjamlary pudagynda ýöriteleşen we mikrodalga tolkunlarynyň passiw we işjeň komponentlerini, radio stansiýalarynyň programma üpjünçiligini, aragatnaşyk gözegçiligini we internet iş önümlerini öndürmek, satmak we hyzmat etmek bilen meşgullanýan öňdebaryjy öndüriji.

Baýdak önümlerimiz:

“Walkie Talkie”: VHF / UHF el göteriji ýa-da ykjam radio;
Howpsuzlyk önümleri: Jammer, IMSI tutujy, duýduryş ulgamy; gaýtalaýjy (güýçlendiriji): TETRA, IDEN, CDMA, GSM, DCS, PCS, WCDMA, LTE;
Iň ýokary hilli önümleri we hyzmatlary guraýarys.Kingtone-da, özara üstünlik gazanmak üçin tehniki we hyzmatlar täzeliklerini dowam etdirýäris.
OEM we ODM haýyşlaryny kabul edýäris!

Kingtone gowy önümleri we gowy marka abraýyny gazanmak üçin R&D, innowasiýa, hil gözegçilik ulgamy üçin köp maýa goýýar.Döwlet awtorlyk hukugy býurosy tarapyndan hasaba alnan we programma üpjünçiliginiň ýedi şahadatnamasyna ýetdik we ISO9001: 2008 hil dolandyryş ulgamyndan geçdik.Dört marka Döwlet söwda belligi býurosy tarapyndan hasaba alyndy we 2010-njy ýylda Fujian Ylym we Tehnologiýa Bölümi tarapyndan "innowasiýa we ýokary tehnologiýa kärhanalary" hökmünde ykrar edildi. Önümlerimiz ykjam aragatnaşyk, radio we telewideniýe, jemgyýetçilik howpsuzlygy, ýangyn gözegçiligi ýaly giňden ulanylýar. , demir ýol, elektrik energiýasy, magdan we beýleki ýataklar;esasy önümler GSM gaýtalaýjy, CDMA gaýtalaýjy, CDMA450 gaýtalaýjy, IDEN gaýtalaýjy, TETRA gaýtalaýjy, DCS gaýtalaýjy, PCS gaýtalaýjy, PHS gaýtalaýjy, TD-SCDMA gaýtalaýjy, WCDMA gaýtalaýjy, FDD-LTE gaýtalaýjy, TDD-LTE gaýtalaýjy, WiMAX gaýtalaýjy, MMDS gaýtalaýjy, MUDS gaýtalaýjy, sanly telewizor gaýtalaýjy, DMR / dPMR / TETRA / PDT ulgamy üçin VHF / UHF gaýtalaýjy.

Kingtone “adamlara gönükdirilen, ilki bilen tehnologiýa, agzybirlik we yhlas, täzelik we yhlas” ruhuny we müşderilerimize ýokary hilli önümleri we hyzmatlary yzygiderli üpjün etmek üçin “altyn hil dünýäni ýeňýär” diýen düşünje berýär.

Biz siziň bilen hyzmatdaşlyga tüýs ýürekden taýýardyrys.geliň bilelikde bilelikde geleliň!