bg-03

Çözgütler

 • Oba ýerlerinde öýjükli telefon signalyny nädip gowulandyryp bolar?

  Oba ýerlerinde öýjükli telefon signalyny almak näme üçin kyn?Şonuň üçin köpümiz günüň geçmegine kömek etmek üçin jübi telefonlarymyza bil baglaýarys.Olary dostlarymyz we maşgalaňyz bilen aragatnaşyk saklamak, gözleg, iş e-poçta ibermek we adatdan daşary ýagdaýlar üçin ulanýarys.Güýçli, ygtybarly öýjükli telefon signalynyň bolmazlygy ...
  Koprak oka
 • KingTone Provided Tunnels Coverage Solutions

  KingTone tunelleri örtmek çözgütleri bilen üpjün etdi

  Boýuň çäklendirilmegi we uzynlygy sebäpli tunelleriň örtülmegi operatorlar üçin hemişe kyn mesele.Tuneliň aýratynlyklary, gurşawy üpjün etmegiň usullaryny çäklendirýär.Metro ýa-da otly tunelleri adatça dar we ýokarky tarapy pes;ýol tunellerinde uly baş otag we s ...
  Koprak oka
 • ICS Repeater System

  ICS gaýtalaýjy ulgamy

  Kingtone ICS Repeater, esasanam açyk programmalar üçin GSM, DCS ýa-da WCDMA signallaryny ýapmak üçin ulanylýar.ICS Repeater, sanly signal prosessor tehnologiýasyny ulanyp, hakyky wagt köp ugurly seslenme signallaryny ýatyryp we izolýasiýanyň ýeterlik däldigi sebäpli päsgelçilikden gaça durmagy başarýar ...
  Koprak oka
 • Kingtone Cellular repeater for In-building coverage

  Içerki gurşaw üçin Kingtone öýjükli gaýtalaýjy

  “Kingtone Repeater Systems” binada nähili işleýär?Dam örtügine ýa-da beýleki elýeterli ýerlere ýerleşdirilen ýokary girdejili antennalar arkaly, bir binanyň içine girenimizde ep-esli gowşaýan daşarky signallaryň iň gowusyny hem alyp bileris.Bu, antennalarymyzy ýerli ulgam üpjünçiligine gönükdirmek arkaly amala aşyrylýar ...
  Koprak oka
 • Oilfield coverage solutions

  Nebit ýatagyny ýapmak çözgütleri

  Oilfield coverage solutions ,For more details,please contact us via email: info@kingtone.cc
  Koprak oka
 • Jemgyýetçilik aragatnaşygynyň aragatnaşyk ulgamy

  Public mobile communications network coverage ,For more details,please contact us via email: info@kingtone.cc
  Koprak oka
 • Tokaý polisiýasy / Fireangyn simsiz aragatnaşyk çözgütleri

  Forestry Police / Fire wireless communications solutions ,For more details,please contact us via email: info@kingtone.cc
  Koprak oka
 • Polisiýanyň subutnamasy

  Police proof solution ,For more details,please contact us via email: info@kingtone.cc
  Koprak oka
 • Uly emläk dolandyryş aragatnaşyk çözgütleri

  Large property management communications solutions ,For more details,please contact us via email: info@kingtone.cc
  Koprak oka
 • Akylly binalar üçin wideo interkom çözgütleri

  Video intercom solutions for intelligent buildings ,For more details,please contact us via email: info@kingtone.cc
  Koprak oka