jiejuefangan

KingTone ýokary öndürijilikli öýjükli telefon signalyny güýçlendiriji tarapyndan binanyňyz üçin has gowy öýjükli telefon örtügi

Binanyňyz üçin näme üçin öýjükli signal güýçlendiriji gerek?

Sement, kerpiç we polat ýaly ulanylýan binalaryň gurluşyk materiallary köplenç öýjük diňinden iberilýän öýjük signalyny bloklaýar, signalyň binanyň içine girmegini çäklendirýär ýa-da düýbünden gadagan edýär.Öýjükli signal, öýjükli diň bilen binanyň arasyndaky fiziki päsgelçilikler bilen köplenç petiklenýär.

Jübi enjamlary öndürijilik, iş öndürijiligi we durmuş howpsuzlygy üçin möhüm guraldyr.

无线接收室内覆盖

KingTone täjirçilik öýjükli signal signallaryny güýçlendiriji çözgütler täjirçilik we önümçilik binalarynyň içindäki öýjükli signallary gowulandyrýar.Maglumatlary we sesi güýçlendiriň.

KingTone müşderilere öýjükli kabul ediş meselelerini döretmekdäki kynçylyklary ýeňip geçmäge kömek edýär.Içerki öýjükli signallary optimizirlemek üçin ýeke ýa-da köp göteriji DAS (paýlanan antenna ulgamy) çözgütleri berýäris: GSM, CDMA, 3G we 4G öýjükli signal.
Açyk meýdanda uzak aralyk öýjükli telefon gaýtalaýjysyny nädip saýlamaly?

Müşderileriň köpüsi, Jübi telefonynyň signallaryny gurşap alýan ýerlerine has uzak aralyk giňeltmek üçin ýokary güýçli signal gaýtalaýjy bilen gyzyklanýar.Theiröne taslamalary üçin bir gaýtalaýjyny nädip saýlamaly?Aşakda ädimme-ädim okalyň:

1, Taslamadan ozal maglumat gözläň;

Check-Signal-Strength

2,Sitirlemek üçin gaýtalaýjy görnüşini tassyklaň;

3,Sargyt we gämi gaýtalaýjy;

4,Gaýtalama gurmak we işlemek;

QQ图片20201028150614


Iş wagty: Noýabr-23-2021