bg-03

Kingtone gaýtalaýjy ýerli dolandyryş we uzakdan gözegçilik funksiýalary bar

Localerli dolandyryş
Bu funksiýa, saýtda güýçlendiriji ýagdaýy işe girizeniňizde ýa-da barlanyňyzda ulanylýar.
Booster, noutbuga birikdirildiRS-232 kabeli.Operatorlar edip bilerler
düzmek, girdeji, duýduryş parametrleri we ş.m. ýaly parametrleri barlaň OMT-e serediň
Baglanyşyk we OMT amallary barada has giňişleýin maglumat üçin Ulanyjy gollanmasy
proseduralary.

 

Uzakdan gözegçilik
Üsti bilensimsiz modem, ýerli ahyrynda elýeterli ähli funksiýalar
tehniki hyzmat merkezinden uzakdan hem girip bolýar.Duýduryş signallary
Umuman yzarlamak üçin tehniki hyzmat merkezine yzygiderli habar berilýär
ulgamy.Baglanyşyk we has giňişleýin maglumat üçin OMT Ulanyjy gollanmasyna serediň
OMT amal prosedurasy.

Üsti bilenRJ45, ýerli ahyrynda elýeterli ähli funksiýalar
tehniki hyzmat merkezinden uzakdan hem girip bolýar.Duýduryş signallary
Umuman yzarlamak üçin tehniki hyzmat merkezine yzygiderli habar berilýär
ulgamy.Baglanyşyk we has giňişleýin maglumat üçin OMT Ulanyjy gollanmasyna serediň
OMT amal prosedurasy.


Iş wagty: 25-2023-nji aprel